Nakhonsi IVF Advertise & Promation

Nakhon Si IVF

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรับรองรายโรคเกี่ยวกับการรักษา ผู้มีบุตรยาก แห่งแรกของโลก (CCPC ) ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI โดยครอบคลุมการบริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก

เราพร้อมให้คำปรึกษาเรื่อง

“การรักษาภาวะมีบุตรยาก”

โดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ

บุคลากรของเรา

บริการของเรา

Nakhon Si IVF เรามีบริการที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้ประสบภาวะมีบุตรยากเพราะการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงจะเพิ่มโอกาสสำเร็จสูงขึ้น

แนะนำสมาชิกใหม่

น้องเคียงดาว

ประสบความสำเร็จจากการทำ IUI

คลอดวันที่ 11 ส.ค. 66

น้องเอพี

หน้ากากอ่ะต้านไวรัส แต่เธอน่ารักอ่ะต้านไม่ไหว

คลอดวันที่ 29 ก.ย. 66

น้องพาขวัญ

เป็นต้าวก้อนที่น่ารัก และเป็นเจ้าความรักที่น่ากอด

คลอดวันที่ 11 ส.ค. 66

น้องมิวนิค

ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ

คลอดวันที่ 23 ก.ย. 66